صفحه اصلی > گواهی

در باره ما

پا در پیاده سازی سیستم iso9001: 2000، سیستم تضمین کیفیت IQC ديده ipqc كنترل FQC QE QA و میانگین. تعداد کامل استانداردهای اعم از بازرسی مواد اولیه فرآیند تولید، کنترل به حمل و نقل بازرسی (QA)، تجهیزات پیشرفته بازرسی و کیفیت دقیق مدیریت فایل که امکان هر مرحله پردازش خطوط تولید باتری را در کنترل دقیق باشید.