باتری لیفوکس Prismmatic

باتری لیتیم فسفات

شرکت ما، KAYO باتری، یکی از تولید کنندگان و تامین کنندگان باتری لیتیوم فسفات در چین است. ما هر دو خدمات عمده فروشی و خدمات سفارشی را ارائه می دهیم. لطفا به خرید با کیفیت لیتیوم فسفات باتری با ظرفیت برق بزرگ از کارخانه ما آزاد است.