ماموریت:

برای ارائه راه حل های باتری و خدمات با کیفیت عالی، تکنولوژی بالا زیبایی زندگی شما را می دهد.


چشم انداز:

انرژی سبز را به طور مداوم و به نفع انسانها به کار ببرید.


ارزشهای اصلی:

صداقت، نوآوری، کار گروهی، متقابل


روح:

عزت نفس و تعهد اجتماعی! ریخته گری نام تجاری KAYO با اعتبار.


خط مشی کیفیت

سعی کنید برای بهترین، با کیفیت برتر، Pragmatic و سازنده، رضایت مشتری.


سیاست مدیریت

برای دستیابی به نوآوری فنی و مدیریتی، برای ایجاد یک محصول با هزینه بالا، ارائه راه حل ها و خدمات مناسب


سیاست محیط زیست

محیط زیست، صرفه جویی در انرژی و کاهش انتشار، تولید سبز، مشارکت در کل